Безбеднији метро: Медведев проверава нову безбедносну опрему.

Oбјављено: 28.01.2011. године