Борба с биковима у Колумбији.

Oбјављено: 06.01.2011. године