Путници каменовали железничку станицу и полицију због кашњења возова у Аргентини.

Oбјављено: 24.12.2010. године