"Интернет треба сопствени "устав" да би се завршио амерички монопол." - министар комуникација РФ.

Oбјављено: 25.10.2010. године