Напад на НАТО: Запаљено преко педесет цистерни са горивом.

Oбјављено: 07.10.2010. године