Подводни снимци реактора Фукушиме.

Oбјављено: 11.05.2011. године