Хитлеров Бункер: нацистичко скровиште у Украјини.

Oбјављено: 08.05.2011. године