Полиција у Јужној Африци пуца гуменим мецима по протестантима (наставницима).

Oбјављено: 20.08.2010. године