Бик на кориди у Шпанији улетео у публику и озледио 40 лица.

Oбјављено: 20.08.2010. године