„РОД“ - остваривање основних циљева образовања и васпитања

Објављено: 10.11.2022.год.
фото: rnids.rs

Једини и основни услови за одобравање уџбеника и других наставних средстава налазе се у Правилнику о стандардима квалитета уџбеника и упутству о њиховој употреби донетом 2016. године, који утврђује обавезну примену српског језика и Правописа Матице српске, издање 2010. године.

У Речнику српског језика Матице српске из 2007. године, на који се односи наведени Правопис, на страни 1147., наведена је реч „РОД“ са описом (у прилогу). И само то значење може да се примени код тумачења појма „род“ из члана 8. тачка 15). Закона о основама система образовања.

Реч „Род“ налази се и у Вуковом Српском рјечнику из 1818. године (у прилогу).

Узгред, због могуће забуне, наводи се: дана 1. јуна 2021. године  престао је да важи Закона о равноправности полова (који се односио на мушки пол, женски пол, мушки род, женски род итд.). Истога дана, по узору на стране прописе, усвојен је непотпун и неприменљив Закон о родној равноправности (Law on Gender Equality). 

У специфичним околностима преузет је страни закон на енглеском језику, тако да је реч „gender“ преведена са речју „род“, која нема везе са полом, и сваком лицу даје право да се, без обзира на пол и без подношења било каквих доказа, изјасни о свом родном идентитету, коме у том тренутку припада као нпр. да је: мушкарац, жена, лезбејка, хомосексуалац, бисексуалац, квир, неутралан, међупол и сл. Према недавно изнетим подацима Би-Би-Сија, међупол/интерсекс за сада се појављује у преко 150 облика.

Иначе, и поред запрећених новчаних казни и казни затвора до пет година, Закон о родној равноправности није могуће применити из неколико разлога:

- Супрортан је Уставу и мноштву других закона који се односе на образовање и васпитање.


- За појам „род/џендер“ још нису утврђени родни/џендерски идентитети па је организациони одбор недавно одржаног Еуропрајда 2022. изнео властима два захтева: да се усвоје закон о родним идентитетеима и закон о истополним заједницама.


- Родно осетљив језик и родно сензитиван језик немају речник, немају правопис, немају граматике, немају катедре и сл.


- У универзална и опште прихваћена људска права, фиксирана нпр. члановима Међународног пакта о грађанским и политичким правима УН и Европском конвенцијом о људским правима, спада да је брак заједница мушкарца и жене, да се пол детета уписује одмах по рођењу, да родитељи имају право да васпитавају децу у складу са својим религијским убеђењима (а Уставом је гарантована и посебна заштита деце и породице што је све неспојиво са горе наведеним појмом "џендера"). 

У делу који није супротан Уставу, универзалним и опште прихваћеним људским правима (која се примењују чак и у случају када у некој земљи не постоји Устав) и другим обавезујућим прописима могућа је примена неспорног дела Закона о родној равноправности. Међутим, за давање стручног мишљења ЗУОВ, НПС и Министарство морају да затраже помоћ правних експерата. За тумачење и примену Закона о родној равноправности и појма „род“ - који није биолошки појам - нису стручни просветни радници из области биологије, музике, српског, историје, ликовне уметности и сл. 

Из наведених разлога, док се не промене горе набројани прописи, посебно:

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА И УПУТСТВО О ЊИХОВОЈ УПОТРЕБИ


Завод за унапређење образовања и васпитања, Национални просветни савет, Министар просвете, просветни радници и сл. не могу да одобравају, ни да у уџбеницима и другим наставним средствима користе појмове: „род“, „родно осетљив језик“, „родно сензитиван језик“ и „родни идентитет“.

Закон о родној равноправности не забрањује: Заводу за унапређење образовања и васпитања, Националном просветном савету, Министру просвете, и запосленим у просвети да остварују „Основне циљеве образовања и васпитања“ наведене у члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања, а посебно оне из тачке 16). која се односи на: развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа…
 
Полазећи од горе наведеног, у програмима за четврти разред гимназије за ученике са посебним способностима, из „циљева општег и средњег образовања и васпитања“, потребно је избацити реч “род“ из предмета:  рачуноводство и информатика, географија и историја, сценске и аудио-визуелне уметности, филолошке науке, математика, физика и спорт.

Иако се ради о неспорном појму „род“ из Речника српског језика Матице српске, боље је избацити га, јер његово уклањање неће створити проблеме, с обзиром да Устав и многи други прописи одавно гарантују забрану од свих облика дискриминације.
 
Поред тога, из Програма за предмет географија и историја, потребно је избацити, или преформулисати, појам „род“:
- ст. 49. - Четврта индустријска револуција; породични и родни односи;

- ст. 72. - Анализирати повезаност четврте индустријске револуције са променама у сфери породичних и родних односа, демографским променама, бригом о здрављу и животној средини.

- ст. 108. - За достизање исхода ученик ће бити у стању да дискутује домете популационе политике у земљама депопулације ученик треба да демонстрира да може да: коментарише конзервативне и савремене приступе популационој политици, критички просуди домете и ограничења политика подстицања рађања, дискутује решење на изазов депопулације из перспективе породичног живота – да ли је могуће ускладити родне улоге и достићи жељени број деце,

Литература:
1. Костић, В. С., Ђукић Дејановић, С., Рашевић, М. (ур.) (2020). Србија: Род, политике, становништво. Београд: САНУ, Институт друштвених наука.

III
У Програму за предмет филолошке науке употреба појма „род“ није спорна : 

ст. 109 ГРАМАТИКА
У овом делу предвиђено је надовезивање на знања стечена на часовима српског језика и других језика о граматичким категоријама и врстама речи. Треба указати на опозицију у оквиру сваке категорије: род (мушки и женски), број (једнина и множина), падеж (независни и зависни).

ст. 159. 
РУСКИ ЈЕЗИК -  ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА
Систематизација правила руског књижевног изговора.
МОРФОЛОГИЈА
Именице
Род непроменљивих именица.
Именице придевског и партиципског порекла.
Именице општег рода.

ст. 191. 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Именице
Системски приказ морфолошких карактеристика.
Систематизација именица женског рода на – о и мушког на –а.
Облици за мушки и женски род (- a, -ista, -tore, - ssore, -aio)  и грађење множине. 

ст. 192. 
Именице са посебним облицима за мушки и женски род.

ст. 209. НОРВЕШКИ ЈЕЗИК
Именице
Промена именица средњег рода на  -um (museum, jubileum, album, visum).

ст. 210. ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Именице
Систематизација именица женског и мушког рода, одступања. 
Облици за мушки и женски род ( -ista, -nte)  и грађење множине.

ст. 211. 
Именице које мењају значење у зависности од рода (el orden/la orden).
Именице са посебним облицима за мушки и женски род.

ст. 212. 
Одређени члан средњег рода lo (lo difícil).

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАДИЋ  

Прилог:
Вуков Српски рјечник из 1818.
Речник српског језика Матице српске


Поднесак који је Адвокатска канцеларија Радић упутила Министарству просвете

Кључне речи:

(0)

Остале вести из рубрике

Друштво

РТ: Млади европски бирачи нагињу ка „крајњој десници“ – Гардијан

Британски дневни лист се жали да млади грађани све више подржавају „ксенофобичне“ популисте који дају приоритет њиховим потребама

РТ: „Нема Украјинаца који говоре руски“ – Кијев
РТ: „Нема Украјинаца који говоре руски“ – Кијев

Тај термин су наметнули идеолози у Москви у жељи да ослабе свог суседа, тврди језички омбудсман

2023-11-22 22:39:17

РТ: Опада подршка Украјини међу Американцима – Галуп
РТ: Опада подршка Украјини међу Американцима – Галуп

Већина испитаника сматра да помоћ Кијеву треба да има временско ограничење, а многи тврде да Вашингтон чини „превише“ да помогне

2023-11-02 23:39:51

РТ: Најбољи кијевски универзитет забрањује изучавање руског језика
РТ: Најбољи кијевски универзитет забрањује изучавање руског језика

Ова образовна установа је такође одустала од белоруских и персијских студија

2023-10-24 22:14:04

РТ: Украјински посланици одобрили забрану највеће хришћанске цркве
РТ: Украјински посланици одобрили забрану највеће хришћанске цркве

Парламент у Кијеву гура нацрт закона који би му омогућио стављање ван закона 1.000 година стару институцију

2023-10-20 22:04:42

РТ: Русија покреће образовне центре у Африци
РТ: Русија покреће образовне центре у Африци

Наставници су одржали отворени час у Нигерији, док су објекти почели са радом и у Обали Слоноваче и ДР Конго

2023-10-17 22:43:00

РТ: Само 15% кијевских предшколаца „активно говори“ украјински – НВО
РТ: Само 15% кијевских предшколаца „активно говори“ украјински – НВО

Још 20% уопште не говори украјински, а руски и даље доминира међу децом главног града

2023-10-14 18:42:38

Почиње четврта сезона програма NIS ENERGY
Почиње четврта сезона програма NIS ENERGY

НИС отвара врата младим талентима

2023-09-11 15:22:15

 Компанија НИС подржала набавку опреме за медицинске установе у Новом Саду
Компанија НИС подржала набавку опреме за медицинске установе у Новом Саду

Настојећи да пружи пуну подршку раду здравствених установа у нашој земљи, компанија НИС донирала је 15 милиона динара за набавку савремене медицинске опреме за одељења гинекологије Дома здравља Нови Сад и Завода за здравствену заштиту студената у том граду.

2023-09-05 21:49:31

Настављена подршка компаније НИС граду Чачку
Настављена подршка компаније НИС граду Чачку

Нови котао за грејање за вртић „Колибри“

2023-08-29 13:35:10

НИС подржао боравак деце у Кошаркашком кампу „Каста“ у Ивањици
НИС подржао боравак деце у Кошаркашком кампу „Каста“ у Ивањици

Компанија НИС подржала је међународни Кошаркашки камп „Каста“ у којем ће ове године боравити око 1.000 учесника, међу којима и 60 деце са Косова и Метохије.

2023-08-07 20:50:09

Небеска Српска: На Илиндан 1993. Оборен хеликоптер са ознаком црвеног крста
Небеска Српска: На Илиндан 1993. Оборен хеликоптер са ознаком црвеног крста

Тог илинданског јутра 1993. године хеликоптер ХТ-40, након што је одобрен лет за превоз рањеника од Бање Луке према Београду, на ВМА, извршено је укрцавање рањеника у хеликопер, контрола од стране официра за везу међународних снага за контролу и надзор провођења Резолуције УН о забрани летења у ваздушном простору БиХ.

2023-08-02 12:28:57

РТ: Израел упозорава земљу ЕУ због спаљивања верских књига
РТ: Израел упозорава земљу ЕУ због спаљивања верских књига

Шведска је последњих недеља одобрила неколико демонстрација на којима је требало да се спале свете књиге

2023-07-29 22:45:27

РТ: ЕУ прети да ће забранити Твитер
РТ: ЕУ прети да ће забранити Твитер

Платформа има рок до 25. августа да се усклади са новим законом ЕУ о дезинформацијама

2023-05-30 03:42:59

САД и Велика Британија користе информациони рат против руске омладине
САД и Велика Британија користе информациони рат против руске омладине

Покушаји деструктивног утицаја на малолетнике неће престати, јер је циљ да се Русија ослаби, изјавио је Александар Гребенкин

2023-05-12 15:05:06

РТ: Млади Американци не разумеју историју Другог светског рата
РТ: Млади Американци не разумеју историју Другог светског рата

Ако се не сећају прошлости, САД ускоро неће моћи да процене садашњост и будућност, изјавио је Дмитриј Песков

2023-05-11 16:10:10

Заједнички пројекат покрајинске владе и компаније НИС
Заједнички пројекат покрајинске владе и компаније НИС

Унапређени услови за боравак деце у Дечјем селу „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици

2023-04-20 19:27:45

РТ: Немачки медији и институције „узбуњени” због утицаја РТ-а
РТ: Немачки медији и институције „узбуњени” због утицаја РТ-а

Чини се да значајан проценат становништва земље подржава „проруске“ наративе, преноси Билд

2023-04-11 09:15:45

Конкурс за 7. сезону програма „NIS Calling“
Конкурс за 7. сезону програма „NIS Calling“

Прилика за студенте да похађају праксу у НИС-у

2023-04-10 21:23:30

РТ: ДНР мења закон о смртној казни
РТ: ДНР мења закон о смртној казни

Доњецка Народна Република укинула је смртну казну, месецима након што је постала део Руске Федерације

2023-04-07 01:46:32

НИС добитник специјалног признања за дугогодишње хумане активности
НИС добитник специјалног признања за дугогодишње хумане активности

Компанија НИС добитник је специјалне плакете дневника „Вечерње новости“ намењене удружењима и компанијама које годинама континуирано помажу друге и подстичу на племенита дела. Специјална плакета НИС-у уручена је у оквиру јубиларне, 60. традиционалне акције овог дневног листа под називом „Најплеменитији подвиг године\" одржане данас у Скупштини Града Београда.

2023-04-05 20:20:16

РТ: На Фејсбуку нестао РТ на арапском
РТ: На Фејсбуку нестао РТ на арапском

Америчка друштвена мрежа одбила је да објасни забрану странице канала, која је имала 17 милиона претплатника

2023-04-01 19:05:20

Друштво за очување дивљих животиња „Мустела“: Значајно склониште слепих мишева Хаџи-Проданова пећина угрожено функционисањем и ширењем каменолома
Друштво за очување дивљих животиња „Мустела“: Значајно склониште слепих мишева Хаџи-Проданова пећина угрожено функционисањем и ширењем каменолома

„У Србији добар пример значајног склоништа слепих мишева које је угрожено функционисањем и ширењем каменолома је Хаџи-Проданова пећина код Ивањице у западној Србији“

2023-02-06 16:22:59

Oткриvena спомен-бистa хероју са Кошара потпуковнику Горану Остојићу
Oткриvena спомен-бистa хероју са Кошара потпуковнику Горану Остојићу

Потпредседник Владе и министар одбране Милош Вучевић открио је данас у Бачком Добром Пољу спомен-бисту потпуковнику...

2023-01-29 12:49:54

Порфирије: Благодарећи светитељу Сави наш народ је један од оних који чине историју и део је цивилизације
Порфирије: Благодарећи светитељу Сави наш народ је један од оних који чине историју и део је цивилизације

Патријарх Српске православне цркве (СПЦ) Порфирије служио је литургију у Српском клубу у Њујорку и поручио...

2023-01-29 12:48:02

rt drustvo
baner rakija desno drustvo
baner apartman desno / drustvo
baner obzor desno - drustvo

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости: