„РОД“ - остваривање основних циљева образовања и васпитања

Објављено: 10.11.2022.год.
фото: rnids.rs

Једини и основни услови за одобравање уџбеника и других наставних средстава налазе се у Правилнику о стандардима квалитета уџбеника и упутству о њиховој употреби донетом 2016. године, који утврђује обавезну примену српског језика и Правописа Матице српске, издање 2010. године.

У Речнику српског језика Матице српске из 2007. године, на који се односи наведени Правопис, на страни 1147., наведена је реч „РОД“ са описом (у прилогу). И само то значење може да се примени код тумачења појма „род“ из члана 8. тачка 15). Закона о основама система образовања.

Реч „Род“ налази се и у Вуковом Српском рјечнику из 1818. године (у прилогу).

Узгред, због могуће забуне, наводи се: дана 1. јуна 2021. године  престао је да важи Закона о равноправности полова (који се односио на мушки пол, женски пол, мушки род, женски род итд.). Истога дана, по узору на стране прописе, усвојен је непотпун и неприменљив Закон о родној равноправности (Law on Gender Equality). 

У специфичним околностима преузет је страни закон на енглеском језику, тако да је реч „gender“ преведена са речју „род“, која нема везе са полом, и сваком лицу даје право да се, без обзира на пол и без подношења било каквих доказа, изјасни о свом родном идентитету, коме у том тренутку припада као нпр. да је: мушкарац, жена, лезбејка, хомосексуалац, бисексуалац, квир, неутралан, међупол и сл. Према недавно изнетим подацима Би-Би-Сија, међупол/интерсекс за сада се појављује у преко 150 облика.

Иначе, и поред запрећених новчаних казни и казни затвора до пет година, Закон о родној равноправности није могуће применити из неколико разлога:

- Супрортан је Уставу и мноштву других закона који се односе на образовање и васпитање.


- За појам „род/џендер“ још нису утврђени родни/џендерски идентитети па је организациони одбор недавно одржаног Еуропрајда 2022. изнео властима два захтева: да се усвоје закон о родним идентитетеима и закон о истополним заједницама.


- Родно осетљив језик и родно сензитиван језик немају речник, немају правопис, немају граматике, немају катедре и сл.


- У универзална и опште прихваћена људска права, фиксирана нпр. члановима Међународног пакта о грађанским и политичким правима УН и Европском конвенцијом о људским правима, спада да је брак заједница мушкарца и жене, да се пол детета уписује одмах по рођењу, да родитељи имају право да васпитавају децу у складу са својим религијским убеђењима (а Уставом је гарантована и посебна заштита деце и породице што је све неспојиво са горе наведеним појмом "џендера"). 

У делу који није супротан Уставу, универзалним и опште прихваћеним људским правима (која се примењују чак и у случају када у некој земљи не постоји Устав) и другим обавезујућим прописима могућа је примена неспорног дела Закона о родној равноправности. Међутим, за давање стручног мишљења ЗУОВ, НПС и Министарство морају да затраже помоћ правних експерата. За тумачење и примену Закона о родној равноправности и појма „род“ - који није биолошки појам - нису стручни просветни радници из области биологије, музике, српског, историје, ликовне уметности и сл. 

Из наведених разлога, док се не промене горе набројани прописи, посебно:

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА И УПУТСТВО О ЊИХОВОЈ УПОТРЕБИ


Завод за унапређење образовања и васпитања, Национални просветни савет, Министар просвете, просветни радници и сл. не могу да одобравају, ни да у уџбеницима и другим наставним средствима користе појмове: „род“, „родно осетљив језик“, „родно сензитиван језик“ и „родни идентитет“.

Закон о родној равноправности не забрањује: Заводу за унапређење образовања и васпитања, Националном просветном савету, Министру просвете, и запосленим у просвети да остварују „Основне циљеве образовања и васпитања“ наведене у члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања, а посебно оне из тачке 16). која се односи на: развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа…
 
Полазећи од горе наведеног, у програмима за четврти разред гимназије за ученике са посебним способностима, из „циљева општег и средњег образовања и васпитања“, потребно је избацити реч “род“ из предмета:  рачуноводство и информатика, географија и историја, сценске и аудио-визуелне уметности, филолошке науке, математика, физика и спорт.

Иако се ради о неспорном појму „род“ из Речника српског језика Матице српске, боље је избацити га, јер његово уклањање неће створити проблеме, с обзиром да Устав и многи други прописи одавно гарантују забрану од свих облика дискриминације.
 
Поред тога, из Програма за предмет географија и историја, потребно је избацити, или преформулисати, појам „род“:
- ст. 49. - Четврта индустријска револуција; породични и родни односи;

- ст. 72. - Анализирати повезаност четврте индустријске револуције са променама у сфери породичних и родних односа, демографским променама, бригом о здрављу и животној средини.

- ст. 108. - За достизање исхода ученик ће бити у стању да дискутује домете популационе политике у земљама депопулације ученик треба да демонстрира да може да: коментарише конзервативне и савремене приступе популационој политици, критички просуди домете и ограничења политика подстицања рађања, дискутује решење на изазов депопулације из перспективе породичног живота – да ли је могуће ускладити родне улоге и достићи жељени број деце,

Литература:
1. Костић, В. С., Ђукић Дејановић, С., Рашевић, М. (ур.) (2020). Србија: Род, политике, становништво. Београд: САНУ, Институт друштвених наука.

III
У Програму за предмет филолошке науке употреба појма „род“ није спорна : 

ст. 109 ГРАМАТИКА
У овом делу предвиђено је надовезивање на знања стечена на часовима српског језика и других језика о граматичким категоријама и врстама речи. Треба указати на опозицију у оквиру сваке категорије: род (мушки и женски), број (једнина и множина), падеж (независни и зависни).

ст. 159. 
РУСКИ ЈЕЗИК -  ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА
Систематизација правила руског књижевног изговора.
МОРФОЛОГИЈА
Именице
Род непроменљивих именица.
Именице придевског и партиципског порекла.
Именице општег рода.

ст. 191. 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Именице
Системски приказ морфолошких карактеристика.
Систематизација именица женског рода на – о и мушког на –а.
Облици за мушки и женски род (- a, -ista, -tore, - ssore, -aio)  и грађење множине. 

ст. 192. 
Именице са посебним облицима за мушки и женски род.

ст. 209. НОРВЕШКИ ЈЕЗИК
Именице
Промена именица средњег рода на  -um (museum, jubileum, album, visum).

ст. 210. ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Именице
Систематизација именица женског и мушког рода, одступања. 
Облици за мушки и женски род ( -ista, -nte)  и грађење множине.

ст. 211. 
Именице које мењају значење у зависности од рода (el orden/la orden).
Именице са посебним облицима за мушки и женски род.

ст. 212. 
Одређени члан средњег рода lo (lo difícil).

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАДИЋ  

Прилог:
Вуков Српски рјечник из 1818.
Речник српског језика Матице српске


Поднесак који је Адвокатска канцеларија Радић упутила Министарству просвете

Кључне речи:

(0)

Остале вести из рубрике

Друштво

Споменик природе Србије Хаџи Проданова пећина и каменолом „на метар“ једно од другог

Споменик природе Србије Хаџи Проданова пећина и каменолом у селу Рашчићи код Ивањице налазе се буквално...

Српска војска ушла у Бањалуку - 104 годинe од ослобођења
Српска војска ушла у Бањалуку - 104 годинe од ослобођења

„Живела Српска војска, живио краљ Петар Ослободилац“

2022-11-21 10:00:34

У Мариупољу ради 28 хиљада грађевинаца, обнова стамбених објеката би могла бити завршена пре рокова
У Мариупољу ради 28 хиљада грађевинаца, обнова стамбених објеката би могла бити завршена пре рокова

Обнова стамбених објеката у Мариупољу би могла бити завршена пре рокова наведених у мастер плану, саопштио...

2022-11-20 12:43:57

РТ: Немачка позвала грађане да направе залихе воде, конзервиране хране, батерија и свећа
РТ: Немачка позвала грађане да направе залихе воде, конзервиране хране, батерија и свећа

Становници Немачке требало би да се припреме за краткотрајне нестанке струје ове зиме, упозорио је директор...

2022-11-20 09:39:08

Немачки дипломата из ОХР-а који је мотоциклом тешко повредио две девојчице позвао се на дипломатски имунитет
Немачки дипломата из ОХР-а који је мотоциклом тешко повредио две девојчице позвао се на дипломатски имунитет

Немачки дипломата запослен у ОХР-у Маркус Моргнер који је у сарајевској улици поред зграде ОХР-а мотоциклом...

2022-11-19 18:12:49

„РОД“ - остваривање основних циљева образовања и васпитања
„РОД“ - остваривање основних циљева образовања и васпитања

Једини и основни услови за одобравање уџбеника и других наставних средстава налазе се у Правилнику о...

2022-11-10 18:43:10

РТ: Власти Одесе планирају рушење споменика Катарини Великој која је основала град
РТ: Власти Одесе планирају рушење споменика Катарини Великој која је основала град

Рушење споменика руској царици Катарини Великој биће размотрено током следеће седнице градског већа, саопштио је градоначелник...

2022-11-06 23:44:58

Уз подршку НИС-а модернизован систем грејања у вртићу „Колибри“ у Кикинди
Уз подршку НИС-а модернизован систем грејања у вртићу „Колибри“ у Кикинди

Компанија НИС je, у оквиру програма „Заједници заједно 2021“, модернизовала систем грејања у вртићу „Колибри“ који...

2022-11-02 18:37:34

НИС подржао 22 пројекта у области репродуктивног здравља и повећања наталитета
НИС подржао 22 пројекта у области репродуктивног здравља и повећања наталитета

Објављени резултати конкурса програма „Заједници заједно“

2022-10-17 13:41:45

У Београду одржан концерт за помоћ Донбасу
У Београду одржан концерт за помоћ Донбасу

Хуманитарни концерт за прикупљање средстава за помоћ Донбасу одржао се у петак у Руском центру за...

2022-10-15 18:28:11

Подршка НИС-а еколошким пројектима у оквиру програма „Заједници заједно“
Подршка НИС-а еколошким пројектима у оквиру програма „Заједници заједно“

Лепши изглед за споменик културе, Гимназију „Урош Предић“ у Панчеву

2022-10-14 18:54:04

Патријарх Порфирије устоличен у Пећкој патријаршији
Патријарх Порфирије устоличен у Пећкој патријаршији

Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије устоличен је 14. октобра 2022. године, на празник Покрова Пресвете...

2022-10-14 18:21:02

РТ: У центру Кијева срушен споменик Пушкину
РТ: У центру Кијева срушен споменик Пушкину

Споменик у центру Кијева култном руском песнику из 19. века Александру Пушкину срушен је данас, саопштио...

2022-10-12 19:12:54

Десетинама година нико није оспоравао садржину уџбеника из биологије
Десетинама година нико није оспоравао садржину уџбеника из биологије

Десетинама година нико није оспоравао садржину уџбеника из биологије. За то није ни било потребе, јер...

2022-10-08 07:36:14

Повељу српско-руског пријатељства потписало више од стотину академика, генерала, уметника...
Повељу српско-руског пријатељства потписало више од стотину академика, генерала, уметника...

Бројни истакнути српски интелектуалци, политичари и активисти усвојили су Повељу српско-руског братства, у којој се истиче трајни и непрелазни значај српско-руског братства које је, како се наводи у тексту, утемељио Свети Сава на заједничким духовно-моралним вредностима.

2022-09-17 17:06:18

Војници генерације „септембар 2022“ положили заклетву
Војници генерације „септембар 2022“ положили заклетву

Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић присуствовао је данас у касарни „Војвода Петар Бојовић“...

2022-09-17 16:15:50

Дан српског јединства, слободе и националне заставе
Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Србија и Република Српска обележавају заједнички празник – Дан српског јединства, слободе и националне заставе. Датум 15. септембар је изабран јер је тог дана, 1918. године, пробијен Солунски фронт. Празник се слави од прошле године. 11

2022-09-15 13:41:15

У Београду одржана трећа литија одбране традиционалних вредности и породице
У Београду одржана трећа литија одбране традиционалних вредности и породице

У Београду је одржана трећа литија одбране традиционалних вредности и породице. Председник Србије Александар Вучић најавио је...

2022-09-12 07:29:45

Високи савет судства: „Родно осетљив језик“ противуставан
Високи савет судства: „Родно осетљив језик“ противуставан

„Родно осетљив језик“ противуставан и de facto и de iure и законски текст би требало повући из...

2022-09-08 16:20:12

Преминуо Радослав Брђанин
Преминуо Радослав Брђанин

Радослав Брђанин биће сахрањен у петак у 15.30 на Ребровачком гробљу у Бањалуци. Подсећамо, Брђанин је преминуо...

2022-09-08 07:12:42

Наставља се подршка здравству: Компанија НИС донирала воду «Јазак» болници у Батајници
Наставља се подршка здравству: Компанија НИС донирала воду «Јазак» болници у Батајници

Компанија НИС наставила је са подршком здравственим установама у нашој земљи у којима се лече оболели...

2022-09-06 20:19:29

Радослав Брђанин пуштен на слободу због тешког здравственог стања
Радослав Брђанин пуштен на слободу због тешког здравственог стања

Некадашњи начелник Кризног штаба Српске Аутономне Области (САО) Крајина Радослав Брђанин смештен је на УКЦ Бањалаука због тешког здравственог стаа

2022-09-04 07:57:06

Уџбеници из биологије за осми разред и „родни идентитет“
Уџбеници из биологије за осми разред и „родни идентитет“

Ако смо добро разумели, у неким уџбеницима "биологије за осми разред" који су одобрени од 2020....

2022-09-04 06:54:02

Митинг подршке Србији у Москви
Митинг подршке Србији у Москви

Москва ће данас бити домаћин митинга подршке Србији, саопштили су за Лента.ру организатори догађаја. Ауто колона ће...

2022-08-28 07:25:32

Комеморација команданту Божидару Делићу у Скупштини Србије
Комеморација команданту Божидару Делићу у Скупштини Србије

Комеморативни скуп поводом смрти ратног команданта 549. Механизоване бригаде Војске Југославије и потпредседника Скупштине Србије Божидара Делића биће одржан у понедељак, 29. августа, у 11.30 у централном холу Дому Народне скупштине.

2022-08-27 08:01:13

rt drustvo
baner rakija desno drustvo
baner apartman desno / drustvo
baner obzor desno - drustvo

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости:
Фото дана Доњецк

Доњецк