Бразил и Турска против санкција према Ирану. Говор представника и гласање на скупштини СБ-а.

Oбјављено: 10.06.2010. године