Нафтна неизвесност урушава економију САД.

Oбјављено: 28.02.2011. године