Деца и жене половина жртава у Авганистану.

Oбјављено: 20.02.2011. године