Могућност технолошке катастрофе због магнетне олује на Сунцу.

Oбјављено: 18.02.2011. године