Видео убиства тинејџера демонстранта од стране полиције у Египту.

Oбјављено: 28.01.2011. године