Ерупција вулкана Синабунг на Суматри

Oбјављено: 10.08.2020. године