Напуштени совјетски телескоп у Јерменији

Oбјављено: 08.07.2019. године