"Уср**и посао" - Норвежани се жалили на НАТО војнике јер су вршили нужду на јавним местима

Oбјављено: 11.11.2018. године