Снимак ИДФ (израелске одбранмбене снаге) уласка на брод

Oбјављено: 31.05.2010. године