Нова техника која je приказана на Паради победе

Oбјављено: 08.05.2018. године