Показна вежба "Зима 2017" Војске Србије

Oбјављено: 27.12.2017. године