Наступ акро-групе "Стрижи" у Санкт Петербургу

Oбјављено: 10.07.2017. године