Путин o лоповима, издaјицама и расистима.

Oбјављено: 16.12.2010. године