Драматични видео спасавања човека на железничкој станици.

Oбјављено: 06.12.2010. године