Аутомобили од злата на руским цестама.

Oбјављено: 05.12.2010. године