Обалска стража тврди да је изливање нафте у Мексичком заливу заустављено

Oбјављено: 27.05.2010. године