Протести неколико хиљада студената у Риму.

Oбјављено: 30.11.2010. године