Разговор са руским министром фининсија Алексејом Кудрином.

Oбјављено: 13.11.2010. године