Премијер Владимир Путин испробава формулу.

Oбјављено: 07.11.2010. године