Спашавање рудара у Чилеу.

Oбјављено: 13.10.2010. године