Базен црвеног муља спреман да пукне. Мађарска у страху од другог излевања отпада.

Oбјављено: 10.10.2010. године