Видео тоњења танкера са теретом од неколико хиљада тона хемикалија.

Oбјављено: 09.10.2010. године