Протести медицинских радника у Паризу.

Oбјављено: 02.10.2010. године