Оком камере која је постављена да би се пратила ситуација у Мексичком заливу

Oбјављено: 23.05.2010. године