Место пада пакистанског авиона.

Oбјављено: 29.07.2010. године