Цена рата: Француске бомбе разарају сопствени буџет.

Oбјављено: 07.05.2011. године