Снимци из Фукушиме сачињени помоћу робота.

Oбјављено: 05.05.2011. године