Република Српска: Неприхватљиво формирање НАТО границе према Србији

Објављено: 12.11.2019.год.
Припадници специјалне полиције Републике Српске и Србије

Народна скупштина усвојила је на посебној седници Информацију о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске.

 

Народна скупштина Републике Српске је на Посебној седници усвојила Информацију о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске.
 
Усвојено је 20 закључака који се тичу иницијативе за укидање Канцеларије високог представника, укидање бонских овлашћења, покретање реформе правосудних институција на нивоу БиХ, очување дејтонске структуре и широке аутономије ентитета до самоопредељења, као и сарадње са НАТО-ом, али не и чланства.

Народна Скупштина Републике Српске је усвојила следеће закључке:
 
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске.
 
2. Народна скупштина одбацује све акте који су противуставни и који нису у складу са Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини. Народна скупштина Републике Српске ће наставити да дјелује у складу са основним уставним начелом према којем је Босна и Херцеговина настала Дејтонским споразумом и према којем је састављена од два ентитета, Републике Српске и Федерације БиХ. Ставови и активности који нису у складу са овим основним уставним начелом доводе до нарушавања уставно-правног устројства Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације БиХ, те угрожавају мир и стабилност.
 
3. Сваки удар на конститутивне народе и равноправне ентитете Народна скупштина Републике Српске сматра ударом на сам Дејтонски споразум и уставно-правну структуру сложене државне заједнице БиХ. Народна скупштина Републике Српске ће реаговати на све противправне и противуставне акте и активности домаћих и страних фактора усмјерене на урушавање и измјену Дејтонског споразума.
 
4. Истичемо да је Босна и Херцеговина настала сагласношћу Републике Српске и Федерације БиХ и да само сагласношћу оба ентитета може и постојати, због тога је било каква тежња за измјеном сложене дејтонске структуре апсолутно недопустива и може довести до нежељених посљедица.
 
5. Народна скупштина Републике Српске захтијева од страна потписница и свједока Дејтонског споразума, као и од свих представника међународне заједнице да реагују на доношење аката који позивају на разградњу Дејтонског споразума, као и на сваку активност која је супротна његовим одредбама и принципима, те да омогуће покретање неопходних процедура којима ће се БиХ, Република Српска и Федерација БиХ вратити у предвиђене оквире овог међународног споразума.
 
6. У случају изостанка реакције страна потписница, свједока Дејтонског споразума и представника међународне заједнице на покушаје разградње Дејтонског споразума, Народна скупштина Републике Српске ће приступити доношењу новог Устава Републике Српске, о којем ће се изјаснити и грађани на референдуму. Нови Устав Републике Српске засниваће се на изворним принципима Дејтонског споразума и омогућиће Републици Српској поврат одузетих надлежности и функционисање у складу са Дејтонским споразумом.
 
7. Народна скупштина Републике Српске задужује све надлежне институције Републике да, без одлагања, предузму неопходне активности у циљу припреме свеобухватне информације о околностима и активностима које су довеле до доношења одлуке о давању сагласности Републике Српске на споразуме о формирању Закона о одбрани БиХ, Закона о индиректном опорезивању БиХ, Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, као и других закона којима су дерогиране надлежности Републике Српске, као и оних закона који су наметнути од стране високих представника у БиХ и којима се угрожава уставно-правни положај Републике Српске загарантован Дејтонским споразумом.
 
8. Народна скупштина Републике Српске ће реаговати у погледу одређивања будућег статуса Републике Српске у случају било каквих настојања противуставне територијалне реорганизације БиХ и било каквих активности на урушавању територијалне организације Града Источно Сарајево, као и у случају свих других активности усмјерених на трансформацију и деконструкцију Дејтонског споразума и структуру државне заједнице која је њим створена.
 
9. Народна скупштина Републике Српске као носиоце суверенитета прихвата само ентитете и конститутивне народе у БиХ, те било какво наметање суверенитета изван тога има неуставан и антидејтонски карактер. Босна и Херцеговина посједује ограничени и изведени суверентитет који се огледа у дјеловању према трећим државама. Унутрашњи суверенитет припада Републици Српској и Федерацији БиХ.
 
10. С тим у вези, Народна скупштина Републике Српске, као најважније начело Дејтонског споразума и његовог Анекса 4 истиче права конститутивних народа у складу са принципима Устава БиХ и међународних докумената који промовишу права народа, а који су дио уставног система у БиХ, укључујући и право на самоопредјељење, што у оквирима Дејтонског споразума подразумијева очување дејтонске структуре и широке аутономије ентитета. Надлежности БиХ утврђене Уставом БиХ су ограничене и таксативно набројане у члану 3.1. док су надлежности ентитета све оне које Уставом БиХ нису изричито додијељене нивоу БиХ. То потврђују и механизми заштите ентитетских права као и права конститутивних народа.
 
У случају негирања права народа на самоопредјељење које је прокламовано Повељом Уједињених нација и даљој подршци активностима које воде разградњи Дејтонског споразума, Република Српска задржава право да коначно одлучи о свом будућем статусу.
 
11. Народна скупштина Републике Српске одбацује свако дјеловање које је усмјерено на измјену изворног Дејтонског споразума и његовог Анекса 4 - Устава БиХ, који је темељ постојања и рада свих институција и званичника на нивоу БиХ, те ће свако дјеловање које није у складу са Уставом БиХ у будућности имати одговарајућу реакцију из Републике Српске. Дјеловање супротно ставовима Народне скупштине Републике Српске као највишег законодавног и уставноправног органа Републике Српске, сматраће се угрожавањем суверенитета и уставног поретка Републике Српске. Такве активности треба одредити као кривично дјело по Кривичном закону Републике Српске.
 
12. Народна скупштина Републике Српске обавезује представнике Републике Српске у Предсједништву БиХ, у Представничком и у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и у Савјету министара БиХ, да не учествују у мијењању Пословника о раду и других аката на начин да се тим измјенама смањује број предвиђених српских гласова и гласова из Републике Српске за доношење одлука из њихове надлежности.
 
13. У БиХ је годинама на дјелу систематска и нелегална унитаризација чињена неправним поступцима високог представника уз брутална кршења уставне структуре БиХ. Народна скупштина Републике Српске не прихвата активности које воде неуставној унитаризацији БиХ, те захтијева од свих носилаца власти, како у Републици Српској, тако и у заједничким институцијама државне заједнице БиХ, да све своје активности усмјере на поврат уставних надлежности ентитета.
 
14. Народна скупштина Републике Српске ће, сходно поштовању суверенитета и владавине права, покренути иницијативу за укидање Канцеларије високог представника. Постојање и дјеловање високог представника, као неизабраног страног званичника без икакве одговорности, који је присвојио неограничена извршна, законодавна и судска овлашћења која не подлијежу никаквој ревизији, представља кршење Анекса 10 Дејтонског споразума којим су јасно прописане надлежности високог представника. Анекс 10 Дејтонског споразума којим је, сагласношћу ентитета који чине БиХ, установљена функција високог представника и дефинисан његов законски ауторитет, не садржи одредбе које му дају овлашћење да издаје било какве обавезујуће одлуке. Неприхватљив је и непродуктиван даљи останак и понашање високог представника у БиХ, чије изјаве чешће доприносе неспоразумима него споразумима у БиХ.
 
15. Народна скупштина Републике Српске одбацује бонска овлаштења високог представника као потпуно неуставна, незаконита и нелегитимна, будући да њихова примјена представља флагрантну повреду уставно-правног устројства БиХ и кршење основних људских права, као и међународних инструмената за њихову заштиту.
 
16. Народна скупштина Републике Српске ће покренути питање састава и начина рада Уставног суда БиХ. Уставни суд БиХ нема легитимитет због присуства страних судија у саставу Уставног суда, који више политичким него правним дјеловањем наносе немјерљиву штету Републици Српској. Неприхватљиво је даље присуство страних судија у Уставном суду БиХ, јер нити једна земља у свијету нема у свом уставном суду мјеста резервисана за стране судије, што само доказује да БиХ није суверена земља. Присуство страних судија у Уставном суду неспојиво је са опредијељеношћу за европску будућност БиХ. Уставни суд БиХ у пракси има и друге надлежности које су атипичне у модерном уставном судству, које још проширује, што је апсолутно недопустиво.
 
17. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да покрене преговоре са Владом Федерације БиХ у циљу ургентног усаглашавања Закона о Уставном суду БиХ, којим ће бити регулисан његов састав и функционисање у складу са темељним принципима Устава БиХ, те отклоњене све препреке за даљи напредак државне заједнице према Европској унији и да у наредном периоду припреми Закон о рехабилитацији свих незаконито смијењених лица из Републике Српске који су смијењени одлукама високих представника
 
18. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске и друге надлежне институције да покрену реформу институција правосуђа на нивоу БиХ - Суда БиХ, Тужилаштва БиХ и система Високог судског и тужилачког вијећа које је високи представник наметнуо незаконитим одлукама, супротно Уставу. Закон о Суду БиХ мора да спријечи проширену надлежност суда у односу на кривичне законе ентитета, те да омогући формирање независног апелационог суда чија ће надлежност бити ограничена на предмете Суда БиХ. Реформе су нужне и да би се обезбиједило да Тужилаштво БиХ буде независно, одговорно и ослобођено доминације једне политичке странке или конститутивног народа или утицаја међународне заједнице. Ентитетске институције треба да имају овлашћења у погледу именовања и надзора над ентитетским судијама и тужиоцима, а надлежност у погледу судија и тужилаца на нивоу БиХ треба да буде равномјерно распоређена између ентитетских институција.
 
19. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да анализира ефекте неуставних преноса надлежности са ентитета на ниво БиХ, укључујући надлежности пренесене путем тзв. међуентитетских споразума у области одбране и индиректних пореза, те да о томе извијести Народну скупштину, с циљем покретања разговора између ентитета и легитимних представника конститутивних народа о преиспитивању њихове ефикасности. Посебно, Народна скупштина задужује Владу Републике Српске да изврши припреме како би се омогућило евентуално издвајање из ПДВ система БиХ и отварање посебног рачуна за ПДВ Републике Српске, будући да радом Управе за индиректно опорезивање БиХ, као и начином расподјеле прикупљених средстава, настаје штета за Републику Српску и њене грађане.
 
20. Народна скупштина Републике Српске ће наставити да дјелује у складу са Резолуцијом о заштити уставног поретка и војној неутралности којом се Српска обавезала на војну неутралност. Народна скупштина Република Српска подржава сарадњу са НАТО-ом и њеним кључним чланицама на питањима безбједности, али се противи чланству БиХ у НАТО, најприје због тога што неприхватљивим сматра формирање НАТО границе према Републици Србији, као и због огромних трошкова које би приступање овом савезу произвело за Републику Српску и БиХ. У случају насилних покушаја приступања Босне и Херцеговине НАТО савезу, Република Српска ће одржати референдум на којем ће грађани одлучити о чланству Републике Српске у било каквим војним савезима.

Кључне речи:

Коментари (0) Додај коментар

Остале вести из рубрике

ЕУ продужава за шест месеци санкције Русији

2019-12-13 07:40:38

Шеф Савета Европе Шарл Мишел је потврдио да Европска унија продужава за још шест месеци економске санкције против Русије. „Саслушали смо извештај Француске и Немачке након самита...

Немачка позвала САД да не уводе санкције „Северном току 2“

2019-12-13 07:17:39

Немачка позива Сенат САД да не одобри војни буџет којим се предвиђају санкције против пројекта "Северни ток 2", а Берлин је у контакту с Вашингтоном по...

Нови амбасадор САД-а у Русији ће бити Џон Саливан

2019-12-13 02:18:41

Нови амбасадор САД у Русији биће Џон Саливан, актуелни заменик америчког државног секретара, пошто је Сенат потврдио његову номинацију. За њега је гласало 70 сенатора, док...

Фого: Било би одлично када би Србија желела да постане чланица НАТО-а

2019-12-12 13:09:28

Начелник Команде здружених снага НАТО-а из Напуља, адмирал Џејмс Фого, сматра да ће сарадња Србије и НАТО-а напредовати, али да од Србије зависи колико развијену и...

РТ: САД би могле прогласити Русију „државом спонзором тероризма“

2019-12-12 11:32:10

Тражи се и утврђивање да ли снаге Доњецке и Луганске Народне Републике представљају "стране терористичке организације"

Фого: НАТО у протекле две деценије на Косову обавио прилично добар посао

2019-12-11 10:45:31

Командант Команде здружених снага НАТО-а из Напуља адмирал Џејмс Фого изјавио је за РТС да је Кфор у протекле две деценије на КиМ обавио "прилично добар...

Борел: Мој приоритет биће да радим на свеобухватном споразуму између Србије и Косова

2019-12-11 09:29:47

Високи представник ЕУ Жосеп Борел каже да ће приоритет његовог рада на челу ЕУ дипломатије бити приближавање Западног Балкана, као и постизање споразума у дијалогу Београда...

Турска запретила САД-у затварањем базе Инџирлик у случају увођења санкција

2019-12-11 09:13:12

Ако Вашингтон уведе санкције против Анкаре због куповине руских ПВО система С-400, Турска може предузети реципрочне мере, изјавио је турски министар спољних послова Мевлут Чавушоглу. "Проценићемо најгори...

РТ: „Злоупотреба власти и опструкција Конгреса“: Демократе објавиле оптужбе за Трампов опозив

2019-12-11 08:31:54

Председавајући Судског већа америчког дома Џери Недлер је саопштио да ће против америчког председника Доналда Трампа бити покренут поступак по два члана, укључујући један за злоупотребу...

РТ: „Увек је боље разговарати него не“: Лавров и Помпео размотрили руско-америчке проблеме

2019-12-11 07:24:41

  Министар спољних послова Сергеј Лавров и амерички државни секретар Мајк Помпео обратили су се медијима након разговора у Вашингтону, првог таквог састанка од 2017. године. Говорећи на...

историја Русије - ПОЛИТИКА

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости: