Нација

Објављено: 14.07.2017.год.


Све што сам прочитао у тексту o ''балканској унији"  , не могу сматрати ни анализом,а ни мишљењем. Поменуто је, само обична подвала, којом нас покушавају убедити, да идеја "балканске уније" није у америчком и албанском интересу, већ је наводно, у српском и руском интересу. Ако Србија уђе у " балканску унију", проћиће горе него у бившој СФРЈ. Можда и нестане! Овај малициозни текст, јесте само обично спиновање српског народа, који би требао поверовати- ако су Албанци и Американци против, онда је то у нашем интересу. Међутим, то је њихова замисао. Ако би се Србија удружила са државама, које имају изразиту антисрпску и антируску оријентацију, онда би Србија била везана, а са њом и утицај Русије на Балкану. Сетимо се ,како је јединствени економски простор урушен у бившој СФРЈ. Федерација није постала основ економског просперитета, већ извор међуетничких и међуконфесионалних сукоба и искључивости. Када се економијом , покушавају објаснити друштвени феномени који је надилазе, онда се то у социолошкој науци назива вулгар-економизмом.

Да је постојала југословенска нација( народство), Југославија би опстала. Међутим, ако се помешају појмови нације( као целине, односно, јединства различитости), са појмовима народа и народности, онда се народи и народности незналачки почињу називати нацијама и националностима, а нација  (народство). као јединство различитости - нестаје. Парадоксално ће деловати, али узроци распада мултиетничких и мултиконфесионалних држава (посебно СФРЈ и СССР-а), као и појава „ нацизма" у Немачкој 30-тих година 20-тог века нису у појави национализма, већ напротив- у чињеници, да нација није ни постојала, или је већ била разбијена. Они,који су себе називали националистима. а нису били идентитетски одређени целином, већ само партикуларним идентитетима својих народа, били су само народњаци.

Већински народ и његова држава, постају својеврсна „храњива подлога" , рађању нових и бројних нација и њихових националних држава на некад јединственом простору. То се дешава, ако је већински народ изманипулисан или предвођен шестоколонашима. Међутим, ако је већински народ јак и самосвестан, онда то води у фашизам. Већински народ постаје искључив, према диктатури утицајних мањина, које покушавају наметнути свој образац културног и економског развоја, који је супротан већинском. Реметилачке се народности уништавају, а већински народ намеће свој културни и економски образац развоја- преосталим мањинама- који тиме добија карактеристике општег интереса. Мањине, своју посебност реализују кроз културни образац већине. Тиме се обнавља нација, као неизоставна подлога или терен постојања било ког друштва или државе у модерним временима, а систем се враћа у равнотежу.

Наравно, ово није оправдање фашизма, већ напротив, покушај указивања на погубне грешке оних, који погрешним и гордим одређењем појма нације(сводећи је на народ,односно, на етничку заједницу, а не на,као што би требало, целину свих држављана једне земље), изазивају , како дезинтегративне , тако и фашистичке процесе. Неко је рекао, да је економија темељ једног друштва, а терен, на који се темељ поставља, превазилази економске спознаје, јер је стварност вишег реда у односу на њу(економију). Та стварност јесте нација.  Ако се ваљано одреди, онда је нација камена подлога, на коју се друштвени темељи постављају, а ако се погрешно схвати , онда је песковита подлога друштвеном темељу(економији). Ми знамо, ко гради на песку. Сликовито, ако градимо економско здање на песку, потребан је све убрзанији раст економије, да би се привидно јединство очувало. Међутим, што је раст економије бржи, то је и економско здање теже и брже тоне у песак. Економија расте линеарно, док је потонуће експоненцијално. Чланице ЕУ, немају јединствену европску нацију, која би их суштински обједињавала, па привремено, своје потонуће успоравају ширењем- данас, а дезинтеграцијом европских нација сутра. Америка, упркос прокламованој америчкој нацији, нема већински амерички народ, који би ту нацију учинио стварном, тако да се привид унутрашњег јединства гради, ратовањем против спољашњег непријатеља. Не само ратовањем, већ и победом и уништењем спољашњег непријатеља. Међутим, док Америка ратује широм света, Ватикан је прождире изнутра, с југа. Већ сада , четвртина америчког становништва јесу латиноамерички римокатолици, који по језику,култури, обичајима и погледу на прошлост и историју, јесу антипод протестантској Америци.

Албанска популација на Косову и Метохији, има исти ефекат по нас. Што се тиче „ балканске уније" , она нема јединствену балканску нацију,нити је може имати, која би била стабилна подлога економској сарадњи, тако да би се унија претворила у битку за доминацију укључених нација. Албанска је популација у демографској и економској експанзији, а ми у осипању. Балканска би унија била, наше гробно место. Таква сарадња подразумева, не само слободан проток роба и капитала, већ и људи.

Да би Србија и Русија биле стабилне и трајне, појам се нације мора ваљано одредити и у пракси применити. Будући, да је нација и извор општег интереса, она је тиме и темељ истинског демократског поретка. Наравно, због постојања парцијалног интереса богаташких елита, нација може бити извор општег интереса и истинског демократског поретка само у комунизму. Због чињенице, да богаташке елите, свој засебни и себични интерес, лажно представљају као општи интерес-само у формалном смислу те речи( домет Барингтона Мура), антипод  демократији јесте тоталитаризам. Међутим, суштински антипод демократији, јесте охлократско-плутократски поредак(себични богаташки интерес, који се лажно представља као општи, односно, владавина богатих над изманипулисаном светином).

Због спољашњих, али и унутрашњих непријатеља система, мултиетничност и мултиконфесионалност нису добро, само по себи, већ су само нужно зло. Што је нека земља, етнички и верски хомогенија, односно монолитнија, то је отпорнија на дезинтегративне процесе, односно, на разбијање земље по етничким и верским шавовима. Наравно, без јединственог културног миљеа, односно, без руског сна у Русији, и српског сна у Србији, као типичног наслеђа у сталном развоју,које је утемељено на домаћем архетипу, а не на архетипским и садржинским упливима туђих снова ( пре свега америчког и европског), нема ни народа,а ни државе. Мислим на већински  народ, који са свим осталим народностима твори нацију. Због америчких филмова и музике, као моћних полуга америчког сна, као и због одређених филозофских поставки туђих, европских нација, разбијени су јединствени културни и духовни миљеи,како у СССР-у, тако и у бившој СФРЈ, што је резултирало повратком на преживљене идентитете. Резултат није могао бити другачији, до дезинтеграција поменутих држава, са тенденцијом даљих распадања. Кад престанемо сањати, онда умиремо, а ако сањамо туђе снове, онда се будимо у паклу. Будимо се , као слуге држава и нација, чије снове сањамо. Они живе, а ми животаримо.

Стварање јединствене нације од  разнородних етничких, верских и језичких заједница, било је могућа само у прошлости и уз принуду. Данас, није могуће свој културни миље у потпуности изоловати од туђих утицаја, јер се том процесу противстављају друге велике нације, односно, велике силе. Проблем је, што те исте силе, покушавају на територији Србије и Русије, створити нове нације и државе уз помоћ медијских манипулација и злоупотребом науке, као и злоупотребом имена и парцијалних културних идентитета  наших покрајина( Србија), или федералних јединица(Русија). Ваљано одређење појма нације, као и практично поступање у складу с  тим сазнањем, предуслов је нашег опстанка,али и пропасти, ако управљање државом преузме пета или шеста колона. Швајцарска легенда о стрелцу самострелом, утемељила је њихов идентитет и оснажила борбу за слободу. Али, такав начин формирања нације, могућ је само у друштву, којим доминира морал врлине или савести.  Косовски мит, настао је под истим утицајем.

Тешко је схватити, али само је морал врлине, истински морал, утемељен „поунутрашеном" савешћу појединаца, а без савести, нема ни душевно здравих појединаца. Косовски мит и припадајући му морал врлине или савести, јесте главна препрека рушилачког дивљања сатанско-секташких и морално изопачених структура, у њиховом походу на породицу, друштво,државу, нацију и нормалан начин понашања, мишљења, осећања и деловања појединаца. Морал врлине своје порекло може захвалити – Божијим заповестима. Заповести, тиме чине главну препреку психо- и социо-  патологизацији,како наше свести и савести, тако и друштвених односа.

Урушена нација, али и држава заоденута секуларизмом, сигуран је пут у пропаст.  У гордим временима, људи су лишени љубави, а из њих проговара болесно самољубље. Уместо да о друштвеним феноменима размишљају критички , они то чине кроз симпатију-антипатију, користећи  их, као огледало своје самољубивости. Самољубље је мрачније и од најбизарније мржње, јер тежи непрекидном  проналажењу све већих огледала у којима ће се огледати. Нарциси то чине прво кроз нацију, државу и религију којој припадају, да би се касније почели огледати у већем огледалу- „човечанство", наднационалне форме, екуменско јединство религија . Кад пронађу „веће огледало" , онда теже да разбију  оно мање и пређашње. Наднационално постаје симпатија, а национално ( код њих) антипатија. Такве особе завршавају, као аутошовинисти и јеретици.

Секуларизам, покушајем равноправног третирања свих религија, али и њиховог „одвајања" од државе, прво релативизује истину, а потом разбија моралне принципе на којима поменуто друштво и држава почивају. Увек је секуларизам, на свом врхунцу, исто, што и пансатанизам. Нечастивост је друго име за секуларизам. Руско православље (РПЦ), мора постати државном религијом у Русији, а српско православље(СПЦ) у Србији. Када се држава одвоји од религије, она се прво одваја од моралних и духовних принципа на којима је почивала, да би се потом наставила развијати у опозицији према њима. Тај пут је увек, морална и духовна декаденција. Мора постојати владајућа, државна религија која би имала карактер „ тоталне друштвене појаве".  У секуларизму, религија је сведена на „ канцеларију за нормалност" , која се налази у оквиру душевне установе. Душевно оболели, уређују животе нормалних. Секуларна свест, лажно се уздиже изнад свих религија и моралних норми, делујући по свом личном нахођењу и осећају , а самољубље и нарцизам јесте њено друго име. Религије су створене као коначне истине у моралном и духовном смислу, тако да било какво екуменско јединство религија није могуће без њихове релативизације. Парадоксално ће деловати, али процес екуменског јединства религија предводе бића секуларне, а не религиозне свести. Религија је само огледало њихове самољубивости. Проблем бића секуларне свести, јесте у начину на који формирају своје појмове. Појмови  „ кентаур" или лажног садржаја, воде их у уобразиљу, да оно, што постоји само у њиховим главама, постоји и у стварности. Једино, што стварно постоји, јесте уобразиља о њиховој величини.

Владајућа или државна религија, нација и културни миље, јесу „ тоталне друштвене појаве" без којих није могуће дугорочно  постојање нити једног глобалног друштва и државе. Процеси србизације у Србији и русификације у Русији,морају бити континуирани процеси.Систем није инертан, већ се налази у сталном покрету, тако да одустајање од поменутих процеса, омогућава реализацију супротних процеса -десрбизације и дерусификације. То су у бити, дезинтегративни и рушилачки процеси. Ако се антифашизам тумачи догматски и малициозно, онда такав „антифашизам", постепено почиње поистовећивати фашистичке и националне процесе, те се изопачује у болесни аутошовинизам. Зато је пресудно, шта нација јесте.

Нацију- ваља дефинисати,као више јединство народа и народности, кроз идеју утемељеног и праксу оствариваног општег интереса ,као полазишта, али и исходишта остварења сваког појединачног (грађанског) права и интереса, осим оног,разумљиво, колективног (етничког) „права" које девастира и анулира идеју, али и праксу општег интереса.Тамо где нација настаје, народи и народности „ћуте", дакле, у политичком и правно-политичком смислу те речи , они нису ништа друго, до пуке статистичке категорије - иако су политичким консензусом учествовале у њеном формирању, али и престале егзистирати, како на државотворном плану ,тако и на нивоу глобалног друштва као таквог . Поткултурна,односно, парцијално културна раван њиховог битисања , није тиме доведена у питање.

Сликовито,нацију треба упоредити са спортским клубом. Сваки спортски клуб карактерише- јединствени језик споразумевања; одговарајучи „ кућни ред" понашања,мишљења и деловања; одговарајућа традиција, као јединствено искуство неког клуба, од тренутка његовог формирања, па до његове непосредне прошлости( без уплива традиција туђих клубова); власништво над акцијама клуба, не ногу имати туђи клубови и њихови чланови(сукоб интереса); сви играчи истог клуба носе истоветне дресове, без могућности, да неки играчи носе дрес клуба у којем су раније играли. Спортски би се клуб распао, као „кула од карата", ако све поменуто не би функционисало. Када се реализују сви поменути предуслови,онда о опстанку неког клуба,одлучује његова успешност( такмичарски резултати).Иако су спортски клубови устројени, онако, како су биле „устројене" државе и нације у прошлости, ипак је  у такмичарском спорту срећа победника утемељена на несрећи побеђених(антихришћански принцип), а у рекреативном, на подређености мозга безумном остатку телесности.Без владавине мозга над телесним поривима нема ни умности,односно, душевног здравља код  људи. Следи,примена поменутог на нацију.

Језик већинског народа, постаје и службеним језиком једне државе, самим тим и језиком јединсвене нације. У вези с тим, појам  матерњег  језика мора имати друштвени, а не биологистички карактер, јер је такво тумачење саставница фашистичких теорија. Матерњи језик, јесте језик државе у којој се живи, а не језик биолошких родитеља. Језици мањина, јесу само језици порекла. Српски народ са свим осталим народностима Србије твори српску нацију. Тако да држава мора бити „слепа" за етничке разлике.Етничке  маљине Србије „ играју за српски клуб", тако да се не могу понашати, као страни држављани на привременом раду у Србији. У идентитетском смислу,они су пре свега Срби, а тек потом и оно , што су по свом пореклу и били. Даље,приземно свођење културе на „ потрошачку корпу", у коју трпамо мало француске, мало италијанске, мало руске, мало америчке културе, нема културни, већ искључиво противкултурни и културоцидни карактер. Пасивно прихватање и подражавање туђих културних тековина, јесте пракса примитиваца. Културни прегаоци користе пре свега, наслеђене садржаје својих националних култура, да би их даље развијали и унапређивали. Примитивци, доживљавају своју културу, као традицију ( мртву културу), коју остављају по страни, или узимају само оне садржаје,који су у складу с туђим културним кодом,који су усвојили.Деловаће невероватно, али чак и класична музика ,има културоцидни ефекат, ако се дела немачких ,енглеских, аустријских, француских... композитора, изводе у Србији и притом називају тековином српске културе. Тековином српске високе културе можемо сматрати,само дела српских композитора( ако су у складу с нашим културним кодом), а њих је мало.Када српски извођачи изводе дела страних композитора, онда то није чин високе културе, већ је чин високог културоцида. Наравно, злодух „покондирене и самољубиве тикве" , има огромну моћ у Србији. Чак су и једва писмене особе, културније од поменутих.Светска је култура мит,илузија,оксиморон,нонсенс. Следеће.Тек договором између богаташке класе и осталих друштвених слојева, може се реализовати општи интерес, као предуслов дуготрајног постојања друштва ,државе и демократског поретка. Међутим, ако производња није домаћа, или бар лиценцирана, већ потиче од страних држављана или њихових компанија, онда такав договор није могућ, јер су страни богаташи везани својим општим интересом, а наш је разбијен. Ствара се само симулација друштва, државе и демократског поретка, а оно што постоји,јесте само колонија, у којој бесни социјал-дарвинизам између њених „индивидуа". Они, који су урушили наше тежиште и предали га странцима, јесу смртни непријатељи нашег друштва и државе. Друштво је умрло, а рођен је зверињак. Мундијалисти у култури (културоцидни активисти) , глобалисти у економији( убице друштава и држава), као и сви високообразовани појединци,који одлазе да раде и стварају за непријатељске нације( њихови изуми могу имати војну примену, али и увећати уцењивачки и агресивни капацитет удара на нашу земљу), имају психолошки профил неверног сина Тараса Буљбе. Постоји још један проблем, који се уочава у сложеним државама (федерацијама). Стварање засебних република (Украјина,Белорусија и Казахстан) у бившем СССР-у, а без формирања совјетског националног идентитета,довело је до формирања нових нација(будућих држава) у поменутим републикама. У поменутим  републикама, Руси су били већински народ, али није формирана руска нација,већ напротив. Кривотворењем историјских чињеница и дерусификацијом руског народа настале су измишљене категорије  украјинског и белоруског народа ( лажно германско тумачење о источнословенским народима). Руски народ на својим вековним територијама постаје мањина.До 1959. постојао је руски Казахтан, јер су припадници руског народа били већина у тој републици. Данас би Русија била већа за 3,5 милиона квадратних километара и бројнија за 70 милиона становника(с апсолутном руском већином), да настанком СССР-а, систем нису преузели смртни непријатељи руског народа.

Руска нација није формирана, а у федералним јединицама Русије, уочавају се процеси активног стварања нових нација, уз пустошно и тихо  уништавање свега  што је руско.  Аутошовинистички пир још увек траје. Ако свему томе додамо и чињеницу, да је од 1955. абортус легализован и буџетски финансиран тако,да је однео 45 милиона „дечијих" живота само у Русији, онда су размере организованог геноцида несагледиве. Сви који плаћају порез,постају саучесници у децоубиству. Катаклизма је тиме достигла свеобухватне размере. Да би Русија опстала, потребно је такво просторно распоређивање руског народа, које би омогућило, да Руси чине око 80 % становништва у свакој федералној јединици своје земље, да руско-православни идентитет постане доминантан, али и да све федералне јединице добију неутрална и безлична имена ( рецимо, распознавање федералних јединица по бројевима). У Србији влада, још већи хаос. Уместо идентитетског јединства српског народа и свих народности Србије, у оквиру српске нације , као чину љубави и монолитног отпора дезинтегративним процесима ( иза којих стоје владе Запада), уследио је процес формирања војвођанског националног и народњачког идентитета у АП Војводини,коју су формирали непријатељи српског народа и „наши" аутофашисти.

Све што се са Србима догодило у Црној Гори, данас се са поменутим народом догађа у Војводини. Системски нас разарају изнутра, уз кентаурске конструкције унутрашњих односа и организације, а замајавају нас економијом без економије. Шта вреди и најмоћнији софтвер,ако нам хардвер разарају?   У бившој Југославији, текао је тихи процес геноцидног  уништења српског народа.

Југословенска „браћа" , уз апсолутну подршку српских изрода, беху носиоци тог процеса. Потомци тих изрода,данас нас уводе у „Балканску унију"  , у савез с онима,који нас патолошки мрзе – тешко нама. Опело може почети !

Јул 2017.
Синиша Ковачевић


Коментари (0) Додај коментар

Остале вести из рубрике

Албанско питање на Балкану

2019-06-13 08:25:41

Од распада Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, aлбански фактор је међу главним актерима нестабилности на Балкану. У исто вријеме Албанци су главни геополитички партнер Сједињених Америчких Држава...

„Господине Скот, да Вас подсетим да је у Србији осуђено цело руковдство САД-а за ратне злочине“

2019-05-14 15:08:55

МИШЉЕЊЕ ЧИТАЛАЦА

Историчар Ђорђе Бојанић: Мој одговор амбасадору Скоту, да је ,,Србија на погрешној страни историје“

2019-02-24 14:13:54

Пише Ђорђе Бојанић, историчар Он каже да је ,,Србија на погрешној страни историје“? Као историчар се не слажем са том опаском, и зато морам одговорити. Скот о погрешној старни......

Брза идентификација нервног гаса поставља нека питања о оптужбама Уједињеног Краљевства против Русије

2018-04-12 06:44:23

Немогуће је за кратко време установити који тип нервног агенса је употребљен за тровање Сергеја Скрипаља и његове кћерке, изјавио је Жозе Бустани, бивши челник Организације...

Косово, Руси и истина

2018-01-11 08:32:12

Једна речиница сечања, господина Виктора Литовкина, руског војног експерта, а која је непобитна истина, цитирам је:... "Србија и Русија нису били савезници, јер нису имали никакв...

rt misljenje

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости: